Välkommen till MTN Care AB!

Håkan Freijd, VD/Senior Advisor/Leg.sjuksköt.                                  mobil: +46 706967276                                                   e-mail: hakan@mtncare.se

MTN Care AB
teknik i praktiken - för medtch och caretech

Våra kompetensområden är marknadsföring och access till marknader inom
* medicinteknik - medtech
* omvårdnads- & omsorgsteknik  - caretech (välfärdsteknik)
* offentliga upphandlingar
   samt tillämpning av:
* LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
* LASS - lagen om assistansersättning
* SoL - Socialtjänstlagen

Vi ger support inom flera områden exempelvis bearbetning av medicinsk text och arrangemang av symposier.

MTN Care AB - din marknadskonsult

Under devisen ”teknik i praktiken - för medtech och caretech” genomför MTN uppdragen på tidtabell med kreativitet, precision och tydlighet som riktmärken. Vi arbetar också med inriktning mot välfärdsföretag inom vård och omsorg. Inom det vi benämner caretech finns en rad företag som utvecklar tekniska lösningar för vård och omsorg i hemmiljö eller för kommunala verksamheter.

Access till marknaden
Uppdragen omfattar till exempel marknadskunskap, nätverksstrukturer, etableringssupport eller lanseringsstöd för nya produkter, behandlingsmetoder och tjänster. Marknadsaccess är inte alltid enkelt. Vi hjälper kunden med svar på frågor som; vem äger problemet, vem betalar, vem är kund.

Texter
Texter som används i marknadsföring måste vara korrekta också utifrån ett medicinskt- eller omsorgsperspektiv. Vi kan bearbeta befintliga texter eller skriva nya på svenska eller engelska.

Möten
Planläggning och genomförande av större utbildningsarrangemang såsom vetenskapliga symposier och andra viktiga möten är en annan specialitet för MTN Care AB. 

Upphandlingar, lagar och förordningar
Ställer ofta till med huvudbry. Vi kan hjälpa till med analys och information. Exempel är tillämpning av LSS, LASS och SoL.

Kunder
Kunderna är företag, myndigheter och organisationer som är eller förväntas bli verksamma inom den nordiska hälso- & sjukvården eller inom hela caretech-området. Exempel på detta är medicinteknik- & läkemedelsföretag samt välfärdsföretag som utvecklar teknik och tjänster inom t ex hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans.

Kundrelationer vi minns då vi hette MedTec Nordic AB: 

Absorbest AB, B.Braun Medical AB, Codan Triplus AB, ConvaTec - Bristol-Myers Squibb AB, Dermagenics - Greystone Medical Group Inc. (USA), Frösunda LSS AB, Hallstahammar Promotion, Insense Ltd. (U.K.), IVAX Scandinavia AB, Kirstine Hardam A/S (Danmark), Kirthall Ltd. (U.K.), Kronans Droghandel, Ljusnandalens Media AB, Medikament Media AB, Molnlycke Helath Care AB, Olivia Personlig Assistans AB, PressCise AB, Robotdalen - Mälardalens Högskola, SHIF - Svenska Handikappidrottsförbundet, SUH Innovation AB, Svenskt Näringsliv, Södra Regionvårdsnämnden, Trio Healthcare Ltd. (U.K.), Vårdalstiftelsen, Västerås Science Park

Ett exempel på en medicinsk studie som vi genomfört i Sverige och som presenterades vid Harrogate Wound Care Event (U.K.) Läs mer: DryMax

Projektarbete - kompetensutveckling

Projektarbete näringsliv
Vi har mångårig erfarenhet av större EU-projekt som stärker företagsklimat och näringslivsutveckling i kommunerna.
Exempel på detta är kompetensutvecklingsprojekt via ESF (Europeiska socialfonden) och företagsklimatprojekt med stöd från kommuner, Sparbanksstiftelsen Nya och organisationen Företagarna.

Läs mer:
HP 1.pdf
HP 1genomförande.pdf
HP 2b.pdf
HP 2genomförande.pdf
HP 3.pdf
HP 3 genomförande.pdf
HP 4.pdf
HP 5.pdf
Handelsplats Surahammar.pdf

Projektet Optimalt Företagsklimat i Surahammar
Läs mer: På väg mot ett optimalt företagsklimat.pdf

Lång klättring för att nå optimalt företagsklimat!

MedMedia Nordic - en del av MTN Care AB

MTN Care AB

c/o Redovisningsbyrån i Hallstahammar AB

Kanalhuset

734 40 HALLSTAHAMMAR

Besök: Hans von Kantzows väg 50, Hallstahammar

Org.nr 559092-2422   MTN Care AB innehar F-skattebevis Momsreg.nr SE 559092242201

Vi finns på Facebook - MTN Care AB